Odrazy

,,Odrazy“ – komplementární portrét

Odrazy představují kresby osobnosti ze dvou různých hledisek – objektivní podoby, jak jsme viděti druhými lidmi a subjektivní podoby, jak vidíme odraz své tváře v zrcadle. Projekt odrazy poukazuje na abstraktní rovinu, která vyrůstá z reality. Nejedná se o zdvojení stejného portrétu. Dvě odlišné kresby se společně stávají komplementárním portrétem.

Femancipation logo

Botanická zahrada